Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

dla odbiorców, wytwórców i prosumentów

kontakt

Planujesz podłączenie do sieci dystrybucyjnej? Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś odbiorcą, wytwórcą lub prosumentem i planujesz przyłączenie obiektu, źródła wytwarzania do naszej sieci elektroenergetycznej lub powierzenia nam funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na twojej infrastrukturze, skorzystaj z naszych usług.
Poniżej znajdziesz niezbędne informacje oraz dokumenty, które wypełnij i prześlij do nas. 

Do pobrania

Dokumenty dla Odbiorców

Potwierdzimy kompletność Twojego wniosku w ciągu 14 dni oraz rozpatrzymy go w terminie 21 dni jeśli wnioskujesz o moc przyłączeniową do 40 kW oraz w terminie do 30 dni jeśli wnioskujesz o wyższą moc.

Oświadczenie o gotowości.docx
64.78 KB
PDFdocx
Pobierz 64.78 KB
Wniosek o określenie warunków przyłączeniowych - odbiorca.docx
61.5 KB
PDFdocx
Pobierz 61.5 KB

Do pobrania

Dokumenty dla Wytwórców

Potwierdzimy kompletność Twojego wniosku w ciągu 14 dni oraz rozpatrzymy go w terminie 21 dni jeśli wnioskujesz o moc przyłączeniową do 40 kW oraz w terminie do 30 dni jeśli wnioskujesz o wyższą moc.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia modułu wytwarzania typu A, B lub C.docx
76.47 KB
PDFdocx
Pobierz 76.47 KB
Załącznik A do wniosku o określenie WP modułu wytwarzania.docx
63.12 KB
PDFdocx
Pobierz 63.12 KB
Załącznik B do wniosku o określenie WP modułu wytwarzania.docx
61.82 KB
PDFdocx
Pobierz 61.82 KB
Załącznik C do wniosku o określenie WP modułu wytwarzania.docx
65.06 KB
PDFdocx
Pobierz 65.06 KB
Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
221.5 KB
PDFdocx
Pobierz 221.5 KB

Dokumenty dla Magazynów energii

Potwierdzimy kompletność Twojego wniosku w ciągu 14 dni oraz rozpatrzymy go w terminie 21 dni jeśli wnioskujesz o moc przyłączeniową do 40 kW oraz w terminie do 30 dni jeśli wnioskujesz o wyższą moc.

Kryteria przylaczania siec niskiego napięcia.pdf
528.41 KB
PDFpdf
Pobierz 528.41 KB
Kryteria przylaczania siec średniego napięcia.zip
862.81 KB
PDFzip
Pobierz 862.81 KB
Wniosek o określenie warunków przyłączenia magazynu energii.docx
70.55 KB
PDFdocx
Pobierz 70.55 KB
Załącznik 1 do wniosku o określenie warunków przyłączenia magazynu energii.docx
60.57 KB
PDFdocx
Pobierz 60.57 KB
Wniosek o wpis do Rejestru magazynów e.e. przyłączonych do sieci OSDn EnercoGrid - osoba fizyczna
277.78 KB
PDFdocx
Pobierz 277.78 KB
Wniosek o wpis do Rejestru magazynów e.e. przyłączonych do sieci OSDn EnercoGrid - osoba prawna
276.74 KB
PDFdocx
Pobierz 276.74 KB

Dostępne moce przyłączeniowe

02 kwietnia 2024 r.
2024.04 informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej
291.76 KB
PDFpdf
Pobierz 291.76 KB
Archiwum

Rejestr magazynów energii

3 stycznia 2024
2024.01 informacja o Rejestrze magazynów e.e. przyłączonych do sieci OSDn EnercoGrid
1006.65 KB
PDFpdf
Pobierz 1006.65 KB
Archiwum

NC RfG

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych przedkładamy opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania przyłączanych modułów wytwarzania energii.

1.Certyfikacja jednostek wytworczych.zip
1.13 MB
PDFzip
Pobierz 1.13 MB
2.Modernizacja jednostek wytworczych.zip
409.36 KB
PDFzip
Pobierz 409.36 KB
3. PGB Dystrybucja Obowiązek informacyjny.pdf
136.31 KB
PDFpdf
Pobierz 136.31 KB
4. Pozwolenie na użytkowanie.zip
1.05 MB
PDFzip
Pobierz 1.05 MB
5. Testowanie jednostek wytwórczych.zip
9.8 MB
PDFzip
Pobierz 9.8 MB
6. Decyzja URE zatwierdzająca wymogi NC RfG.pdf
32.31 MB
PDFpdf
Pobierz 32.31 MB

Do powyższych dokumentów prosimy dołączyć załączniki:

•    Potwierdzoną kopię tytułu prawnego do korzystania z obiektu, którego dotyczy wniosek / umowa.
•    Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest poprzez pełnomocnika.
•    Aktualny odpis z rejestru KRS lub działalności gospodarczej


W odpowiedzi prześlemy Ci propozycję umowy przyłączeniowej wraz z kompletem załączników, w skład których wchodzą warunki przyłączenia. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, poinformujemy Cię o tym. Na uzupełnienie wniosku masz 30 dni. Po upływie tego czasu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Możesz stosować podpis kwalifikowany lub tradycyjny.
Umowę w wersji elektronicznej prosimy wysyłać na adres e-mail: kontakt@enercogrid.pl
Adres do wysyłki umów w wersji papierowej: 
EnercoGrid Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Po spełnieniu wymogów zapisanych w umowie przyłączeniowej, rozpoczniemy wykonanie prac określonych w warunkach przyłączenia w terminie wynikającym z umowy.

Po wykonaniu prac zgłosimy Ci naszą gotowość do świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Następnie prześlij nam wypełniony druk zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia wraz załącznikami.

Po otrzymaniu przez nas w/w zgłoszenia gotowości instalacji oraz wniesieniu opłaty za przyłączenie możliwe będzie zawarcie przez Ciebie umowy kompleksowej dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży i umowy dystrybucji energii elektrycznej. W terminie 3 dni od zawarcia tej umowy nasz elektromonter dokona kontroli przygotowanej instalacji elektrycznej, zamontuje licznik i poda napięcie na przygotowaną instalację.

 

Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem swojej firmy lub infrastruktury wytwórczej do sieci elektroenergetycznej skontaktuj się z nami

Planujesz podłączenie do sieci dystrybucyjnej? Skontaktuj się z nami