Informacja o zmianie Taryfy Przedsiębiorstwa

Plan podziału Spółki PGB Dystrybucja sp. z o.o. poprzez wydzielenie Spółki Reo.pl sp. z o.o.

Informacja o możliwości wystąpienia z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu

Informacja o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na obszarze PGB Dystrybucja Sp. z o. o.

Cennik energii elektrycznej dla sprzedaży rezerwowej obowiązujący od 16 lutego 2022 r

Renumeracja kodów PPE

Mapowania kodów PPE – stary/nowy kod PPE

Komunikat w sprawie zmiany nazwy spółki