Dystrybucja zielonej energii na korzystnych warunkach

kontakt

Planujesz podłączenie do sieci dystrybucyjnej? Skontaktuj się z nami

 

EnercoGrid posiada status Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), który rozwija i utrzymuje własną infrastrukturę energetyczną. Współfinansujemy również gotową sieć lub dzierżawimy ją od ich obecnych właścicieli. 
Prowadzimy odczyt układów pomiarowych i kompleksowo obsługujemy klientów.

 

Do pobrania

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

9 marca 2023
IRIESD - część szczegółówa - tekst jednolity obowiązujący od 9 marca 2023 r
727.18 KB
PDFpdf
Pobierz 727.18 KB
3 czerwca 2022
IRiESD – Załącznik nr 2 – obowiązujący od 2 czerwca 2022 r.
117.37 KB
PDFpdf
Pobierz 117.37 KB
3 czerwca 2022
IRiESD – Załącznik nr 1 – tekst jednolity obowiązujący od 2 czerwca 2022 r.
450.84 KB
PDFpdf
Pobierz 450.84 KB
3 czerwca 2022
IRiESD – część ogólna – tekst jednolity obowiązujący od 2 czerwca 2022 r
1.23 MB
PDFpdf
Pobierz 1.23 MB
Archiwum

Taryfa

Taryfa to zbiór stawek opłat za energię elektryczną oraz szczegółowe zasady ich wyliczenia opracowany przez EnercoGrid z uwzględnieniem podziału na grupy taryfowe. Obecne stawki Taryfowe dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji obowiązują od 1 marca 2023 r.

29 marca 2024 r.
Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca zmianę Taryfy obowiązującą od dnia 13.04.2024 r.
3.42 MB
PDFpdf
Pobierz 3.42 MB
Archiwum

Koncesja

Posiadamy wydaną przez Prezesa URE koncesję na dystrybucję energii elektrycznej w 18 obszarach do 31 grudnia 2030 r.

23 stycznia 2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRE.WOSE.4111.2.26.5.2022.POw) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)
459.28 KB
PDFpdf
Pobierz 459.28 KB
Archiwum

Wnioski

Możesz stosować podpis kwalifikowany lub tradycyjny. Wnioski w wersji elektronicznej prosimy wysyłać na adres e-mail: kontakt@enercogrid.pl.
Adres do wysyłki wniosków w wersji papierowej:
EnercoGrid Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Formularz odstąpienia od umowy
117.73 KB
PDFpdf
Pobierz 117.73 KB
Formularz zgłoszenia zmiany sprzedawcy
121.02 KB
PDFpdf
Pobierz 121.02 KB
Formularz zmiany POB
128.71 KB
PDFpdf
Pobierz 128.71 KB
Oświadczenie woli odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
122.31 KB
PDFpdf
Pobierz 122.31 KB
Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej
1.75 MB
PDFdocx
Pobierz 1.75 MB
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej
1.75 MB
PDFdocx
Pobierz 1.75 MB
Wniosek o wstrzymanie/wznowienie dostaw energii elektrycznej
106.04 KB
PDFpdf
Pobierz 106.04 KB

Wzory umów

Umowy dystrybucyjne dedykowane są dla Wytwórców i Odbiorców przyłączonych do naszej do sieci, natomiast GUD przeznaczona jest dla sprzedawców energii elektrycznej, którzy zamierzają realizować sprzedaż przyłączonym do nas podmiotom.

Wzór GUD
297.04 KB
PDFpdf
Pobierz 297.04 KB
Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji - Wytwórcy
273.26 KB
PDFpdf
Pobierz 273.26 KB
Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji – Odbiorcy
240.69 KB
PDFpdf
Pobierz 240.69 KB
Załącznik nr 1 – wykaz osób do wymiany informacji
80.61 KB
PDFpdf
Pobierz 80.61 KB
Załącznik nr 2 – charakterystyka odbioru energii elektrycznej
132.93 KB
PDFpdf
Pobierz 132.93 KB
Załącznik nr 3 – klauzula poufności
98.35 KB
PDFpdf
Pobierz 98.35 KB

Wskaźniki czasu trwania przerw

7 marca 2024
Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023 r.
100.56 KB
PDFpdf
Pobierz 100.56 KB
20 lutego 2023
Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2022r.
278.99 KB
PDFpdf
Pobierz 278.99 KB
17 marca 2022
Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2021r.
279.8 KB
PDFpdf
Pobierz 279.8 KB
31 marca 2021
Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2020r.
276.71 KB
PDFpdf
Pobierz 276.71 KB
25 marca 2020
Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2019 r.
802.39 KB
PDFpdf
Pobierz 802.39 KB
29 marca 2019
Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2018 r.
810.56 KB
PDFpdf
Pobierz 810.56 KB
15 maja 2018
Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2017 r.
767.97 KB
PDFpdf
Pobierz 767.97 KB

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego

24 października 2022
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.4.189.2022.MTo1), dotycząca wyznaczenia Reo.pl Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
711.64 KB
PDFpdf
Pobierz 711.64 KB
12 maja 2022
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.187.2021.MRa1), dotycząca wyznaczenia Reo.pl Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.
1.2 MB
PDFpdf
Pobierz 1.2 MB
4 listopada 2021
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.87.2021.MRa1), dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.
732.84 KB
PDFpdf
Pobierz 732.84 KB
1 listopada 2020
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.121.2020.DTe),dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.
725.58 KB
PDFpdf
Pobierz 725.58 KB
30 października 2019
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.67.2019.MTo1), wyznaczająca PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.
745.65 KB
PDFpdf
Pobierz 745.65 KB
26 października 2018
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.492.30.98.2018.MKo), dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.
737.88 KB
PDFpdf
Pobierz 737.88 KB

Inne

(dot. Usług dystrybucyjnych ale nie dotyczące przyłączenia)

Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej
4.67 MB
PDFpdf
Pobierz 4.67 MB
25 lutego 2022
Lista Sprzedawców oraz Sprzedawców rezerwowych energii elektrycznej na obszarze działania sieci dystrybucyjnej PGB Dystrybucja Sp. z o. o.
216.17 KB
PDFpdf
Pobierz 216.17 KB

Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem swojej firmy lub infrastruktury wytwórczej do sieci elektroenergetycznej skontaktuj się z nami

Planujesz podłączenie do sieci dystrybucyjnej? Skontaktuj się z nami