Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny

EnercoGrid Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
tel. + 48 22 548 46 92
e-mail: kontakt@enercogrid.pl

Dane spółki

Nr KRS : 0000513626, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 1 569 000,00 zł,
NIP: 5213674630, REGON: 147309189.

Skontaktuj się z nami